Naz Güran

Stajyer Avukat

Naz Güran, 2021 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden dereceyle mezun olmuştur.

Aynı sene Ağustos ayında ETR Hukuk ekibine katılmış olup Ankara Barosu’nda da yasal stajına devam etmektedir.

Ağırlıklı olarak Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ceza Hukuku alanlarına ilgi duymakta ve bu alanlarda çalışmaktadır.

Eğitim
  • ‣Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2021)
Yabancı Diller
  • ‣İngilizce