YAYINLARIMIZ

04.01.2022

Yerli Aşıda Fikri Mülkiyet Bakımından Hak Sahipliği Sorunu

29.12.2021

Enerji Piyasalarında Taşınmaz Temini

11.06.2021

Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Değerlendirmeler

10.05.2021

Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Bilgi Notu

10.05.2021

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu

10.05.2021

Elektrik Piyasasi Lisans Yönetmeliği’ndeki̇ Değişikliklere Dair Bilgi Notu

10.05.2021

Elektrik Piyasasinda Yeni Düzenlenen Bir Alan Depolama Faaliyetleri

10.05.2021

Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişikliğe Dair Bilgi Notu

16.04.2021

Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslarda Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu

12.12.2020

Organize Toptan Doğal Gaz Piyasası Yönetmeliği Değişiklikleri

24.11.2020

Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu

24.11.2020

Teminat Mektupları ve Kamu İhale Sözleşmelerindeki Uygulaması

04.08.2020

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişiklikleri

25.07.2020

Spor Uyuşmazlıklarında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

13.02.2020

Yenilebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Değişiklikleri

13.02.2020

"#Hashtag" İbaresi Marka Olarak Tescil Edilebilir mi?

30.05.2017

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bağlamında TRT’nin Elektrik Enerjisi Payı Alacağının Yapılandırılması

30.05.2017

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

19.04.2017

Elektrik Dağıtım Şirketleri ile Görevli Tedarik Şirketlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına Yönelik İlave Tedbirler

19.04.2017

Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Tarımsal Destekleme Ödemelerinin Yapılma Şartlarır

19.04.2017

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 155’e İlişkin Bir Değerlendirme

19.04.2017

İnşaat Bütün Riskler (All-Risk) Sigortasında Sigorta Teminatının Kapsamı, Sınırları ve İstisnaları