ENERJİ HUKUKU

ETR Hukuk’ta, Elektrik, Doğalgaz, Petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren müvekkillere enerji piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık hizmeti ile enerji hukukuna giren uyuşmazlıklarda mahkemeler nezdinde temsil hizmeti sunulmaktadır.

Enerji hukukuna ilişkin olarak verdiğimiz hizmetlerimizin kapsamına;

• Elektrik üretim şirketlerinin Ön Lisans aşamasında alınması gereken izin süreçlerine ilgili idareler nezdinde danışmanlık yapılması ve sürecin takibi,

• Ön Lisans aşamasında süreler konusunda danışmanlık yapılması ve süre uzatım süreçlerine ilişkin hukuki destek verilmesi,

• Tesis kurulum sürecinde yapılacak sözleşmelere danışmanlık yapılması,

• TEAİŞ ve diğer kurumlar ile olan hukuki süreçlerin takibi ve önleyici hukuki hizmet sunulması,

• YEKA ihalelerine hazırlık ve ihale sonrası işlemlerin takibinde hukuki hizmet sunulması,

• Pay devirleri, şirket devralma ve birleşmeleri konusunda hukuki danışmanlık yapılması,

• Lisanssız elektrik üretim konusunda dağıtım şirketleri nezdinde işlerin yürütülmesinde danışmanlık yapılması, alınması gereken izinlere ilişkin hukuki destek sağlanması ve süre uzatım talebine ilişkin süreçlerin takibi,

• Lisanssız elektrik üretim şirketlerinin pay devrileri ile birleşme ve devralma süreçlerine danışmanlık yapılması,

• Lisanssız elektrik üretim şirketlerinin dağıtım şirketleri, TEİAŞ ve EPDK ile olan tüm hukuki süreçlerine hukuki danışmanlık yapılması,

• Enerji verimliliği ve enerji performans sözleşmeleri konusunda hukuki hizmet sunulması,

• Elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım mevzuatından kaynaklanan sorunlarına danışmanlık yapılması, bu kapsamda, örneğin ayrışma sonrası ortaya çıkan hukuki sorunlar, genel aydınlatma, tarife uygulamaları, müşterileri olan ilişkiler sorunlar hakkında hukuki destek sağlanması,

• Görevli tedarik şirketlerinin EPDK mevzuatı ve rekabet mevzuatından kaynaklanan hukuki sorunlarına danışmanlık yapılması, ilgili sözleşmelerinin hazırlanması,

• Sistem bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarından kaynaklanan sorunlar,

• Doğalgaz dağıtım şirketleri ile, doğalgaz tüketicileri, doğalgaz çevrim santralleri ve BOTAŞ arasında tüketim, taşıma, depolama ve benzeri konularda yapılan sözleşmelerden kaynaklanan hukuki sorunlara ve genel olarak doğalgaz piyasası hukukuna ilişkin danışmanlık yapılması,

• Petrol ve LPG dağıtım şirketleri ile bayilere petrol ve LPG piyasası mevzuatına ilişkin ve piyasa oyuncuları arasında yapılan sözleşmelerden doğan hukuki sorunlara danışmanlık yapılması, EPDK tarafından başlatılan soruşturmalara hukuki destek verilmesi,

• Tüm bu hususlarla ilgili açılacak davalarda vekil olarak hizmet sunulması girmektedir.