TİCARET Hukuku

ETR Hukuk’ta, farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine, ticaret hukuku kapsamına giren ihtiyaç duydukları pek çok konuda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Müvekkilimiz olan şirketlerin ticari faaliyetlerini hukuki güvenlik içinde yürütebilmeleri için, büromuzla sürekli iletişim kurmaları sağlanmaktadır. Şirketlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duydukları, ticaret hukukuna ilişkin bilgiler kendilerine süratli bir şekilde iletilmekte ve takibi ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Ticaret hukuku kapsamında müvekkillerimize verdiğimiz hizmetlerimiz arasında;

  • ‣Birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerinde süreç yönetimi ve hukuki danışmanlık,
  • ‣Şirketler topluluğunda şirketler arası ilişkilerde hukuki danışmanlık,

‣Şirket kuruluşu ve esas sözleşmenin hazırlanması, genel kurul ve yönetim kurulu iç yönergelerinin hazırlanması, genel kurul ve yönetim kurulunun işleyişi, karar alması ve aldığı kararların uygulanması aşamasında hukuki danışmanlık,

‣Pay sahipleri ile müvekkil şirket arasındaki ihtilâfların çözümünde danışmanlık,

‣Şirket günlük işlemlerinin hukuka uygun olarak yürütülebilmesi için yazılı ve sözlü bilgilendirme ve danışmanlık,

‣Şirket hisselerinin devri sözleşmesinin hazırlanması ve sürecin yürütülmesi konusunda hukuki danışmanlık,

‣Yabancı sermayeli şirketlerin yerel mevzuatla ve ülkemizdeki hukuki süreçlerle ilgili sorularının cevaplanmasında hukuki danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır.