AİLE - MİRAS HUKUKU

Aile Hukuku

Müvekkillerimize,

•Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, velayet ve nafaka yükümlülükleri,

•Eşler arasındaki mal rejimleri,

•Evlat edinme, aile ve çocuk malları,

•Vesayet,

•Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,

gibi konuların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde

müvekkillerinin özel hayaƨnın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verilmektedir

Miras Hukuku

Müvekkillerimize,

Müvekkillerimize,

•Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin hazırlanması,

•Miras taksimi ve mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması,

•Mirasçılık belgesinin alınması ve mirasçılık belgesinin iptali davaları açılması,

•Mirasın reddi, mirastan feragat ve çıkarılma davalarının açılması,

•Ölüme bağlı tasarrufların iptali davaları açılması,

•Muris mu

•Muris muvazaa ve istihkak davalarının açılması,

•Tenkis ve tereke davalarının açılması,

konularında profesyonel avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeƟ verilmektedir