EŞYA HUKUKU

Müvekkillerimize,

•Tapu iptal ve tescil davaları,

•Müdahalenin meni ve ecri misil davaları,

•Geçit hakkı davaları,

•Kira bedelinin Tespiti ve tahliye davaları,

•Ortaklığın giderilmesi davaları,

•İpotek ve rehin hakkı davaları,

•Kat mülkiyetiuyuşmazlıkları,

•Zarar tespit davaları başta olmak üzere eşya ile ilgili tespit davaları, hususlarında hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti verilmektedir.