YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI GES YARIŞMASINA İLİŞKİN DUYURU

03.07.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak ilan edilen “Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı” 08.10.2020 tarihli ve 31268 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Düzeltme İlanı” ile değişikliğe uğramıştı.

12.10.2021 tarihi itibariyle 31362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Düzeltme İlanı” ile yarışma tarihlerinde tekrar değişikliğe gidilmiş olup yarışmalar bölgelerine göre 8 Mart 2021 ve 12 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. İlan edilen bölgeler için bu tarihler arasında her gün ayrı bir yarışma gerçekleştirilecektir. Ek-2 kapsamında daha önce belirlenen bağlantı bölgelerinde ise herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Düzeltme ilanı kapsamında 03.07.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yarışma ilanının 4’üncü maddesinde değişikliğe gidilmiş ve yarışma başlangıç tavan fiyatı 30 kuruş/kWh’den, 35 kuruş/kWh’ye yükseltilmiştir.

Yarışma duyurusunda yapılan değişiklikleri kamuoyunun değerlendirmelerine saygılarımızla sunarız. 22.01.2021