spor Hukuku

Müvekkillerimize,

•Spor organizasyonları yöneƟmi ve bu organizasyon yer alan personellere ilişkin uyuşmazlıklar,

•Sporcuların ve kulüplerin CAS, FIFA karar mercileri, UEFA Karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları nezdinde temsili,

•Sporcuların ve kulüplerin CAS, FIFA karar mercileri, UEFA Karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları nezdinde temsili,

•Sponsorluk ve oyuncu sözleşmeleri,

•Sporcuların yazılı ve görsel basındaki kişilik haklarının korunması, sporculara ve kulüplere yönelik haksız fiiller ve haksız rekabet kapsamında doğacak tüm hukuki uyuşmazlıklar konularında danışmanlık ve vekalet hizmeƟ sunulmaktadır.