İCRA TAKİBİ SONUCU ÜRETİM TESİSİNİN SATIŞININ KESİNLEŞMESİ İLE TESİSİ SATIN ALAN TÜZEL KİŞİYE ESKİSİNİN DEVAMI MAHİYETINDE YENİ LİSANS VERİLECEK!

19.11.2022 tarih ve 32018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yönetmeliğin “Önlisans ve lisans alma yükümlülüğü” başlıklı 5. maddenin 3. fıkrasına “İcra takibi sonucu üretim tesisinin satışının kesinleşmesi üzerine satışa konu üretim tesisini satın alan tüzel kişinin başvurması ve başvuru kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi hâlinde bu tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir ve söz konusu lisans, devir işlemlerinin tamamlanması ve eski lisansın sona ermesi ile yürürlüğe girer.” şeklinde yeni d bendi eklenmiştir.

 

Böylece bankalara ve borçlu üçüncü kişilere borcunu zamanında ödemeyen lisans sahiplerinin üretim tesisleri, icra marifetiyle satılabilecek ve satın alanlar da isterlerse eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans alabileceklerdir. Bu değişiklik öncesinde de tesislerin icra takibi yolu ile satışı mümkündü. Ancak tesisi satın alan kişinin lisans alıp alamayacağı belirsizdi. Değişiklik ile bu belirsizlik ortadan kaldırılmıştır. Diğer taraftan bu hüküm bugüne kadar birçok belirsizliği sebebiyle uygulanamamış Yönetmeliğin 5/3-ç hükmünü de gereksiz bir düzenleme haline getirmiştir. Netice itibariyle piyasanın ihtiyacını karşılayan yerinde bir değişiklik yapılmıştır. 21.11.2022